2054 – זמן המראה

2054 – זמן המראה

מעלה מטה

מעלה מטה

קרקס הבובות

קרקס הבובות

S.O.S.

S.O.S.

ארוך קצר ומפותל

ארוך קצר ומפותל

מיזאנפלס-

מיזאנפלס-

האדם הרוכב

האדם הרוכב

סר קממבר והמפלצת

סר קממבר והמפלצת

לילה במוזיאון

לילה במוזיאון

אוסף החושך

אוסף החושך

The upcoming shows for the general public

In the studio T. Kumkom , Neve Shanan 17, 10th

Up and down

Open workshop for making dolls

Unknown_1_edited_edited.jpg
13.08.2021 | 1:00 pm  | Museum of Nature, Jerusalem
In the studio T. Kumkom , Neve Shanan 17, 10th

Up and down

A musical clown show

_edited.jpg
13.08.2021 | 1:00 pm  | Museum of Nature, Jerusalem
At the Kumkom Theater, 6 Mohiliver, 10th

Up and down

Puppet show, clowns, strings and ropes

_edited.jpg
22.07.
1:00 pm
At Tamune Theater, Shontsino 8, Tel Aviv

Up and down

Post-apocalyptic clown fantasy

3bfa1f_90d010a2300c4c1d8c15206d5d200189~mv2.jpg
25.07.
11:00
At the Kumkom Theater, 6 Mohiliver, 10th

Up and down

Puppet and clown show on earth and in outer space

_edited.jpg
30.08.
17:00
At the Kumkom Theater, 6 Mohiliver, 10th

Up and down

Unknown.jpg
28-29.08. 17:00-19:30

Bilingual theatrical event of the end of the summer at the Kettle Theater. Free entry to the event.

Up and down

Bilingual theatrical event of the end of the summer at the Kettle Theater. Free entry to the event.

Come watch the shows and participate in the project
  Children draw a play  

banner-festival-web2 copy.jpg
buba.jpg