top of page

Ages: 5-11

Duration: 60 minutes

Actors: 2

Maximum audience: 300

Stage dimensions: 7*7

Location: inside 

Setting up time: 4 hours

Dismantling time: 1.5 hours

קרקס הבובות

שום דבר לא מסתדר אצל הפרופסור המפורסם למדעי הבובות.

הוא מעביר לנו הרצאה מלומדת על החומרים מהם בובות עשויות, ובדרך קצת מתבלבל: דפי נאומו פורשים כנפיים, חפציו האישיים פוצחים בריקוד. הוא מוכרח להיעזר בשני המפעילים שלו, אשר בונים עולם קסום ומגוון מחפצים שלא ידענו שיש בהם עוד שימוש.

כך הופכים החפצים היומיומיים לקרקס מרהיב עם פעלולים מפתיעים – כי יש דברים שרק בובות יכולות לעשות.

הצגות קרובות
16.03 -  שבת - 12:00
לקניית כרטיסים 

לפני ואחרי ההצגה מתקיים המרחב "בסך הכל קופסא"

bottom of page