top of page

For Children

אוסף החושך - התקיים במוזאון הטבע ירושלים בשנים 2021-2022

כלבים וחתולים בעיר הגדולה - התקיים בחצר אגף הנוער מוזאון ישראל ב2017

היפוכים ליום גשום - התקיים בבית קנדה שכ' מוסררה בשנים 2013-2014

bottom of page