top of page

Ages: 5-11

Duration: 60 minutes

Actors: 2

Maximum audience: 300

Stage dimensions: 7*7

Location: inside 

Setting up time: 4 hours

Dismantling time: 1.5 hours

ארוך, קצר ומפותל

חוטים וחבלים הם הגיבורים הראשיים של ההצגה. חוטים דקים או עבים, חזקים או סבוכים. בואו נשחק אתם, נקפוץ מעליהם, נלך, נרוץ ואפילו נדהר על פניהם. אפשר לקשור או לקרוע את החבלים והחוטים – אך היזהרו! כל חוט הוא סיפור החיים של מישהו...

בעזרת בובות וחפצים, ללא מילים אך במשחק פיזי מדויק ורגיש, מצליחים השחקנים להפוך מושג מטפורי לחומר למחשבה הנגיש לקהל הצעיר: על חברות, התמדה, חומרנות, סובלנות, ועל החיים בכלל…

הצגות קרובות
10.07 -  שבת - 12:00
לקניית כרטיסים 

אפשר להגיע שעה לפני כל מופע ולהשאר שעה אחרי המופע ולהנות ממגוון הפעילויות ומשחקים שמציע מתחם תיאטרון קומקום

bottom of page