top of page

Ages: 5-11

Duration: 60 minutes

Actors: 2

Maximum audience: 300

Stage dimensions: 7*7

Location: inside 

Setting up time: 4 hours

Dismantling time: 1.5 hours

קרה פעם באפריקה

היה היה באפריקה צבעונית וחמה…
בית קפה. בו התחילו הרפתקאות.

הפיל הקטן והסקרן שואל יותר מדי הרבה שאלות, התנין הרעב שר ג׳אז ובעלת-הקפה מגישה לכולם. הצופים יידעו מה התנינים אוכלים לארוחת צהריים, למה לפיל יש חדק כל כך ארוך וילמדו לרקוד ריקודים אפריקאים.

הצגות קרובות
24.04 -  רביעי - 11:00 - בתיאטרון תמונע 
לקניית כרטיסים 

לפני ואחרי ההצגה מתקיים המרחב "בסך הכל קופסא"

bottom of page