top of page

Ages: 5-11

Duration: 60 minutes

Actors: 2

Maximum audience: 300

Stage dimensions: 7*7

Location: inside 

Setting up time: 4 hours

Dismantling time: 1.5 hours

הספר הצבעוני

"הספר הצבעוני", הצגה לילדים מגיל 4. יודעים איך נשמעים צבעים? אנחנו נראה לכם! ואיך להיות צופה אבל גם שחקן? אצלנו זה קל! תיאטרון אלף מתארח "הספר הצבעוני": הצגה אינטראקטיבית מיוחדת במינה לכל המשפחה, לפי שיריו של סמואיל מרשק. הילדים הצופים בהצגה הופכים בעצמם לשחקנים. יחד עם הדמות הראשית והבובה בומבורום הם יוצאים לטיול על פני דפיו הצבעוניים של הספר, מפעילים בובות, לומדים להקשיב לצבעים, ואף מתגברים יחד על הפחד מהדף השחור. 

הצגות קרובות
25.04 -  חמישי - 17:00
לקניית כרטיסים 

לפני ואחרי ההצגה מתקיים המרחב "בסך הכל קופסא"

bottom of page